ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾ ਤੋ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀ ਤਾ !

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾ ਤੋ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀ ਤਾ !

ਪੇਰੈਂਸ ਵੀ ਕੇਅਰਫੁੱਲ ਦੋ ਸੌ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲ ਲੈ ਬੱਚੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਜੋ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ

ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕੈਂਡੀ ਫਲਾਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੈਂਡੀ ਫਲਾਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਬੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਐਂਡੀ ਫਲਾਈ

ਣੀ ਐ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ

ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੀਵਾ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਚੈਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਚੈਨ ਦੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਚੈਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਥੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਨਕੇ ਦੀਏ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ

ਆਪਣੀ ਚੈਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ

ਹੋਰ ਨਵੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਉ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਰਿਅਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆ ਧਾ ਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀ ਹੈ ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *