ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਲਈ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੱਪ ਨੇ ਚਲਾਇਆ – ਵੀਡੀਓ….

ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਲਈ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੱਪ ਨੇ ਚਲਾਇਆ – ਵੀਡੀਓ….

ਸੱਪ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਘੋਟ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਸੱਪ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ।

ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੱਪ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸੱਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸੱਪ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

ਸੱਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਾਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੂੰਗੀ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਲਿਆ ਹੈ?

ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਸੀਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਝੱਗ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਧੂੜ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੱਪ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੱਪ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਪ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਗੀਤ ‘ਤੇ ਸੱਪ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੀਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਈਕਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *